ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Зразки установчих (статутних) документів (корпоративних договорів)

Зразки статутів юридичних осіб:

Статут фермерського господарства – 250 грн.

Статут приватного підприємства з двома засновниками – 250 грн.

Статут приватного підприємства з одним засновником – 250 грн.

Статут товариства з обмеженою відповідальністю з одним засновником (учасником) – 200 грн.

Статут товариства з обмеженою відповідальністю з одним засновником (учасником) для аудиторської компанії – 250 грн.

Статут товариства з обмеженою відповідальністю з двома та більш засновниками (учасниками) – 150 грн.

Статут адвокатського об’єднання (зі статусом неприбуткової організації) – 200 грн.

Статут адвокатського об’єднання (зі статусом прибуткової організації) – 200 грн. 

Статут громадської організації (дітячого футболного клубу) – 80 грн.

Статут благодійної організації у формі благодійного фонду – 250 грн.

Зразки потоколів про створення юридичних осіб:

Протокол установчих зборів про створення приватного підприємства (два засновника фізичні особи) – 80 грн.

Рішення засновника про створення приватного підприємства (один засновник) – 80 грн.

Протокол (рішення) учасника про створення товариства з обмеженою відповідальністю (з одним засновником) – 80 грн.

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю (два засновника) – 80 грн.

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю (три засновника) – 80 грн.

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю (чотири засновника) – 80 грн.

Протокол установчих зборів про створення фермерського господарства – 80 грн.

Протоколи організаційно-розпорядчі:

Протокол загальних зборів учасників ТОВ про затвердження статуту в новій редакції – 80 грн.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ про зміну адреси та затвердження нового статуту – 80 грн.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ про затвердження статуту в новій редакції з додатком до протоколу – Статут ТОВ – 100 грн.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ про зміну адреси та затвердження нового статуту з додатком до протоколу – Статут ТОВ – 100 грн.

Рішення власника про зміну адреси місцезнаходження та затвердження статуту в новій з додатком до рішення – Статут ПП

250.00 грн.

Зразки договорів з корпоративного права:

Договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ – 100 грн.

Договір опціону про продаж корпоративних прав (договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю)) – 100 грн.

Договір опціону про продаж корпоративних прав ТОВ та акцій ПрАТ – 150 грн.

Договір про приєднання товариства з обмеженою відповідальністю до товариства з обмеженою відповідальністю – 150 грн.

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з трьома учасниками) – 150 грн. 

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з двома учасниками) – 150 грн.

ФОРМИ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ:

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – органу влади

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування

Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи

Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи

Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування

Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об’єднання

Форми заяв представленні за матеріалами порталу Міністерства юстиції за присиланням – перейти