ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Зразки договорів переведення боргу та заміна сторони в договорі

Зразки договорів переведення боргу та заміна сторони в договорі

Договір про переведення боргу зі згодою на переведення

Угода про заміну сторони в договорі підряду та заява про зміну підрядника за договором

Поняття договору переведення боргу

Договір переведення боргу – це цивільно-правовий договір, за яким здійснюється перехід обов’язків від боржника (первинний боржник) до іншої особи (новий боржник), в результаті якого місце первісного боржника в зобов’язанні займає новий боржник. При цьому зміст самого зобов’язання зберігається в повному обсязі або в обсязі, встановленому договором. Зміна особи боржника повинна здійснюватися тільки за згодою кредитора і в належній формі, встановленій законодавством України.

У зразку договору переведення боргу повинно вказуватися по якому саме зобов’язанню переводиться борг (номер, дата договору (контракту)). Як правило, новий боржник отримує зустрічне задоволення, яке може виражатися в різних діях:

  1. Звільнення від обов’язку сплатити грошові коштів за іншим договором, укладеним між новим і первісним боржниками;
  2. Оплата певної грошової суми;
  3. Поставка товару, виконання робіт, надання послуг;

Предмет договору переведення боргу

Предметом договору переведення боргу є юридичний обов’язок з виконання відповідного зобов’язання, тобто борг. Цивільний кодекс ніяк не обмежує коло боргів, які можуть бути предметом договору переведення боргу. Проте існують випадки, коли переведення боргів забороняється законом.

В результаті переведення боргу первісний боржник перестає бути зобов’язаним, в той час як новий боржник і кредитор зберігають зацікавленість у визначенні предмета переведення боргу, бо перший стає зобов’язаним, а другий – уповноваженим. Навряд чи новий боржник зможе виконати обов’язок належним чином, не знаючи точно, що ж він передбачає. Якщо новий боржник з якихось причин не наполіг на індивідуалізації покладеного на нього зобов’язання, то немає ніяких підстав змушувати інших осіб піклуватися про охорону його інтересів. Кредитор же, що дає згоду на переведення боргу і також має на увазі охорону власних інтересів, що відносяться до особистості боржника, повинен діяти розумно і сумлінно і обов’язково з’ясувати, хто, в якій сумі і на яких умовах йому зобов’язаний.

Сторони договору переведення боргу

Сторонами за цим договором є первинний боржник і новий боржник. Первісним боржником і новим боржником можуть бути будь-які юридичні або фізичні особи.

Умови договору переведення боргу

Істотною умовою є предмет договору переведення боргу, який виражається юридичним обов’язком з виконання відповідного зобов’язання.

Додатковими умовами договору переведення боргу є:

  1. Вказівка ​​згоди кредитора;
  2. Зустрічне задоволення первісного боржника за прийняття на себе обов’язку новим боржником. Зустрічне задоволення може виражатися в різних діях: оплата певної грошової суми, поставка товару, виконання робіт, надання послуг і таке інше.;
  3. Порядок розрахунків по переданому боргу;
  4. Відповідальність сторін;
  5. Підстави та порядок розірвання договору;
  6. Вирішення спорів з договору.

Форма договору переведення боргу

Форма договору переведення боргу залежить від форми основного зобов’язання, за яким передається борг. Коли воно вчинене в простій письмовій чи письмовій нотаріальній формі, то і договір переведення боргу повинен мати аналогічну форму. Коли основне зобов’язання – договір, що вимагає державної реєстрації, то і переведення повинно бути зареєстроване.