ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Збірник зразків договорів поставки (постачання)

300.00 грн.

Інформація про документ:

Кількість сторінок: 51
Кількість файлів:1
Перелік документів:14
Формат: Архів (.zip)
Частковий перегляд документа
На сторінці представлена актуальна в 2024 році форма зразку документу, яка відповідає чинному законодавству України.
Після здійснення оплати, документ автоматично буде надісланий на вашу електронну пошту. Якщо в папку «Вхідні» не потрапив приданий вами документ, перевірте папку «Спам». Також придбаний вами документ ви зможете завантажити зі свого особистого аккаунту (корзини) на порталі.
Якщо вам необхідний інший зразок документу, то його можна замовити в онлайн-чаті на нашому порталі або зателефонувати за номером +38(068)489-96-46

Опис

Збірник зразків договорів поставки (постачання) підготовлено досвідченими юристами та адвокатами.

Зміст збірника договорів поставки (постачання):

 1. Зразок договору поставки умовах FCA (франко – перевізник) Інкотермс 2020
 2. Зразок договору поставки товару з передпродажною підготовкою та гарантійним обслуговуванням на умовах EXW (франко-завод) Інкотермс 2020
 3. Зразок договору поставки товарів на умовах страхування на умовах CIP Інкотермс 2020
 4. Зразок договору поставки щебеню, щебеневу суміш та відсів на умовах EXW або CPT Інкотермс 2020
 5. Зразок договору разової поставки товару між фізичними особами підприємцями (cамовивіз 100 предоплата)
 6. Зразок договору поставки професійного устаткування для використання в господарській діяльності з мінімізацією можливих ризиків для покупця на умовах DDP Інкотермс 2020
 7. Зразок договору поставки продукції на умовах СРТ Інкотермс 2020
 8. Зразок договору поставки на умовах СРТ (склад Покупця) у відповідності до Правил Інкотермс 2020
 9. Зразок договору поставки товарів на умовах DPU Інкотермс 2020
 10. Зразок договору поставки вентиляційного обладнання (з зазначенням ціни обладнання в окремому рахунку) на умовах FCA Інкотермс 2020
 11. Зразок договору поставки (постачання) вантажу на умовах FCA (Франко – перевізник) Інкотермс 2020
 12. Зразок договору купівлі-продажу товарів на умовах франко – завод в редакції Інкотермс 2020
 13. Зразок договору купівлі-продажу товарів на умовах самовивозу покупцем
 14. Зразок договору купівлі – продажу товарів на умовах постаки продавцем на адресу покупця
Також ви можете придбати:
зразки договорів поставки (постачання)  за вибором у розділі порталу Зразки договорів поставки (постачання)
зразки договорів купівлі-продажу за вибором у розділі порталу – Зразки договорів купівлі-продажу

 

Поняття договору поставки

Актуальність договору поставки визначається широкою поширеністю даного договору в сфері підприємницької діяльності. Цей договір іноді називають підприємницькою чи торговою купівлею-продажем. На українському ринку ще недавно складалася ситуація, коли підприємці укладали даний договір, не приділяючи належної уваги його оформленню та змісту, користуючись готовими погано пропрацюваними зразками і не беручи до уваги всіх особливостей даного договору. У міру розвитку ринкової економіки та ускладнення економічних зв’язків угоди з поставки стають все більш об’ємними, зачіпаючи такі питання як комплектність товару, його приймання та гарантійне обслуговування.
Договір поставки (товару або обладнання) є домовленість між двома сторонами (продавцем-постачальником і покупцем) про передачу в обумовлений термін товарів для подальшого їх використання в господарських цілях.
Даний договір за своєю природою – консенсуальний, взаємний та оплатний. Відмітною ознакою договору є особливий характер використання товару: поставлений товар купується для подальшого застосування в комерційній діяльності або в будь-який іншій діяльності, яка не пов’язана з домашнім (особистим) використанням. Таким чином, товар купується для подальшого виробничого використання.
Іншими особливостями цього договору є:

 1. дата укладення договору, як правило, не збігається з датою виконання;
 2. товар, який поставляється повинен володіти загальними ознаками – формою, вагою, кольором і т.д.
 3. передбачається можливість поставки майбутніх речей (замовник може придбати ще не існуючу річ, яка буде зроблена, поставлена ​​і передана йому лише в майбутньому).

В даний час на правове регулювання відносин договору поставки направлені десятки різнорівневих нормативних актів (як цивільно-правових, так і суміжних галузей права, як приватного, так і публічного права).

Предмет договору поставки

Предметом договору поставки можуть бути будь-які не вилучені з обігу речі. У більшості випадків вони визначаються родовими ознаками (числом, мірою, вагою), проте чинне законодавство не перешкоджає і продажу індивідуально-визначених речей. Це випливає з наведеного в ЦК поняття договору поставки. На момент укладення договору постачальник, як правило, ще не має в своєму розпорядженні товарів для поставки.
Майнові права та інші об’єкти цивільних прав в поняття предмета договору поставки не входять.

Сторони договору поставки

Сторонами договору поставки є постачальник і покупець. Зазвичай в даній якості виступають особи, які ведуть підприємницьку діяльність.
Постачальник в договорі поставки – сторона договору, яка зобов’язується надати покупцеві в обумовлений термін товар. На стороні постачальника за договором поставки, як правило, виступають комерційні організації і фізичні особи-підприємці.
Покупець – сторона договору поставки, яка зобов’язується прийняти та оплатити поставлений товар. В якості покупця можуть виступати будь-які особи (за винятком фізичних осіб, які купують товари для побутових потреб), однак найчастіше стороною договору поставки виступають підприємці (індивідуальні та колективні).
Держава також може виступати покупцем в якості сторони договору поставки (наприклад, купуючи товари в державний резерв), що найчастіше оформляється договором поставки товару для державних потреб або держконтрактів на поставку товару.
В іншому, ЦК не містить певних вимог до суб’єктного складу договору поставки або відповідальності за договором поставки.
Відповідальність за договором поставки описується сторонами в спеціальному розділі договору “Відповідальність сторін”, в якому містяться умови і норми права ЦК, що описують відповідальність покупця і постачальника за договором.

Умови договору поставки

Істотною умовою договору поставки є:

 1. Предмет договору – це умови договору поставки про товар, про його найменування, кількості і якості. Встановлюючи предмет договору, сторони договору поставки повинні точно вказати назву продукції (товару), не допускається підміна, а також номери стандартів, технічних умов, артикулів та інших необхідних документів, на відповідність яким належить перевіряти продукцію (товари), яка надійшла. У тих випадках, коли мова йде про товари одного найменування, але з різними ознаками, сторони зобов’язані передбачити це умовами договору поставки в тексті договору. Якщо продукція, яка поставляється має складні характеристики. Тоді їх опис дається окремо в спеціальному додатку – “Специфікація товару”, яка є невід’ємною частиною договору поставки.
 2. Термін поставки – умова про передбачені в договорі поставки тимчасових періодах, протягом яких постачальник повинен передати товар покупцеві. Без вказівки терміну поставки договір не вважається укладеним.

При відсутності даних узгоджених умов договору поставки, він не вважається укладеним.

До додаткових умов договору поставки належить:

 1. Оплата договору поставки. Ціна і порядок розрахунків в договорі поставки не визначається законодавчими актами. Є ряд документів у вигляді прейскурантів, тарифів тощо, які, як правило, виходять безпосередньо від постачальника. Порядок розрахунків з оплати договору поставки сторони також можуть встановити на свій розсуд: одноразовий платіж, стовідсотковий аванс, спеціальний графік платежів і т.д.
 2. Періоди поставки товару. У випадку, коли сторонами передбачена поставка товарів протягом строку дії договору поставки окремими партіями і терміни поставки окремих партій (періоди поставки) у ньому не визначені, то товари повинні поставлятися рівномірними партіями помісячно, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, змісту зобов’язання або звичаїв ділового обороту. Поряд з періодом поставки договором можуть бути передбачені й графік поставки: декадний, погодинної, добовий і т.д.
 3. Страхування товару. Сторони договору поставки можуть обумовити умову договору поставки про страхування товару, причому витрати по страхуванню може взяти на себе покупець або постачальник, а також тягар страхових витрат сторони можуть поділити між собою.
 4. Порядок передачі товару від постачальника покупцеві. У тексті договору може міститися така умова договору поставки як порядок передачі товару – яким чином покупець повинен вести приймання поставлених товарів, місце і час передачі товару та ін.

Відсутність у договорі поставки вищезазначених додаткових умов договору поставки, не тягне за собою визнання договору поставки неукладеним або недійсним.

Форма договору поставки

Форма договору поставки повинна відповідати нормам ЦК про укладення угод. Угоди юридичних осіб між собою та з фізичними особами повинні відбуватися в простій письмовій формі. Це правило поширюється і на фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. Таким чином, юридичним особам і підприємцям рекомендовано проводити оформлення договору поставки в простій письмовій формі.

Недотримання сторонами правил оформлення договору поставки, а саме простої письмової форми договору поставки не тягне його недійсності. Згідно ЦК Наслідком недотримання форми може бути лише відсутність у сторін за договором права в разі спору посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків. У такій ситуації сторони можуть використовувати як докази укладення договору листування один з одним, бухгалтерські документи (накладні і т.д.), які підтверджують факт укладення та виконання договору.

 

Терміни ІНКОТЕРМС® 2020

ІНКОТЕРМС®2020 передбачено використання 11 правил, які поділені на два окремих класи.Перший клас включає сім правил ІНКОТЕРМС®2020, які можуть застосовуватися незалежно від обраного виду транспорту і його кількості. Цей клас включає наступні терміни: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU і DDP.

ПРАВИЛА ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ АБО ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

EXW Ex Works Франко-завод
FCA Free Carrier Франко-перевізник
CPT Carriage Paid To Перевезення оплачено до
CIP Carriage and Insurance Paid to Перевезення та страхування оплачено до
DAP Delivered At Place Поставка в місці
DPU Delivered At Place Unloaded Поставка в місці з розвантаженням
DDP Delivered Duty Paid Поставка зі сплатою мита
У другому класі правил ІНКОТЕРМС®2020 пунктом поставки і місцем, до якого здійснюється перевезення товару покупцю, є порти, тому даний клас має назву «Для морського та внутрішнього водного транспорту». До нього відносяться наступні терміни: FAS, FOB, CFR і CIF.

ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСЬКОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

FAS Free Alongside Ship Франко вздовж борту судна
FOB Free On Board Франко-борт
CFR Cost and Freight Вартість і фрахт
CIF Cost, Insurance and Freight Вартість, страхування і фрахт

Коментарі

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Збірник зразків договорів поставки (постачання)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.