ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Агентський договір по наданню послуг

200.00 грн.

Інформація про документ:

Кількість сторінок: 11
Кількість файлів:1
Перелік документів:2
Формат:
Частковий перегляд документа
На сторінці представлена актуальна в 2024 році форма зразку документу, яка відповідає чинному законодавству України.
Після здійснення оплати, документ автоматично буде надісланий на вашу електронну пошту. Якщо в папку «Вхідні» не потрапив приданий вами документ, перевірте папку «Спам». Також придбаний вами документ ви зможете завантажити зі свого особистого аккаунту (корзини) на порталі.
Якщо вам необхідний інший зразок документу, то його можна замовити в онлайн-чаті на нашому порталі або зателефонувати за номером +38(068)489-96-46

Опис

Агентський договір по наданню послуг

Зразки агентських договорів

Даний зразок договору регламентує відносини між агентом та принципалом з наданя неексклюзивних агентських послуг на користь принципала за винагороду, а саме:

 • Надня інформації о потребах ринку та о найбільш привабливих та ефективних способів реалізації певної продукції.
 • Проведення аналізу поточного стану та цільових параметрів розвитку принципала.
 • Надання консультацій по юридичним та технічнім аспектам діяльності та розвитку принципала.
 • Пошук та підбір контрагентів для принципала з урахуванням стратегії його розвитку та інші послуги.

З повагою, адміністрація сайту.

Зразок агентського договору складається з наступних розділів:

 1. Терміни, визначення, базове законодавство
 2. Мета и предмет договору
 3. Вартість послуг та порядок розрахунків
 4. Порядок здавання і приймання послуг
 5. Права та обов’язки Агента
 6. Права та обов’язки Фірми
 7. Відповідальність сторін
 8. Форс-мажор
 9. Особливі умови
 10. Особливості системи документообігу з використанням електронних каналів
 11. Умови конфіденційності
 12. Термін дії  договору
 13. Прикінцеві положення
 14. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
 • Акт про виконання робіт

 

Також до вашої увагир ми пропонуємо:

Збірник договорів поставки (постачання)

Збірник договорів підряду

Агентський договір № _________

по наданню послуг ______

 

м. _____

_____  ____ 202_ року.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “__________”, надалі “АГЕНТ“, в особі директора ______________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю “__________”, надалі “ФІРМА“, в особі директора _____________ діючого на підставі Статуту, з другої сторони (котрі в подальшому можуть бути спільно поіменовані як «Сторони», та кожний окремо – як «Сторона»), уклали цей договір про нижческазане.

Терміни, визначення, базове законодавство.

Для цілей цього Договору нижченаведені терміни та визначення визначають наступне:

 1. Агентські послуги – дії Агента, за попередньо оговорених умовах, по наданню комплексу послуг для вирішення виробничо-торгівельних питань Фірми, по дорученню та в інтересах Фірми, за рахунок та від імені Фірми.

ІІ. Агентська діяльність – виконання комплексу послуг для вирішення виробничо-торгівельних питань Фірми, по дорученню та в інтересах Фірми, за рахунок та від імені Фірми.

IІІ. Звітність – документи, які надаються Фірмі, згідно умов цього Договору та діючого законодавства України.

 1. Договір надання агентських послуг — документ, що регулює відносини між Агентом і Фірмою у процесі надання агентських послуг.
 2. Фірма – юридична (фізична) особа, яка в результаті свого волевиявлення уклала і належним чином виконує умови цього Договору. Фірма – сторона у цьому Договору, яка доручає іншій стороні, Агенту, здійснювати за винагороду по її дорученню періодичні та інші дії від її імені та (або) від свого імені.

VІ. Агент – юридична (фізична) особа, яка має знання, досвід та контакти з потенційними контрагентами, а також в результаті свого волевиявлення уклала і належним чином виконує умови цього Договору.

VII. Контрагент – юридична (фізична) особа, яка має потенційні можливості, бажання та зацікавлена у співпраці з Фірмою.

VIII. Продукція – матеріальні та/або нематеріальні цінності виробництва Фірми, список яких може змінюватись рішенням Фірми.

 1. IX. Територія – частина території України, визначена Сторонами цього Договору по географічному або адміністративному принципу, по принципу кількості або спеціалізації суб’єктів господарювання на території, яка визначена по географічному або адміністративному принципу, або по іншому принципу.
 2. Товарні знаки – товарні знаки, які засвідчують належність продукції Фірмі та/або іншій юридичній (фізичній) особі, якою були передані Фірмі права інтелектуальної власності на товарні знаки. Права інтелектуальної власності розуміються у зазначені, визначеному в українському та міжнародному законодавстві
 3. Розрахунковий (временний) період – звітний місяць.

XII. Щомісячна плата – регулярний щомісячний платіж, який оплачує Фірма за отримані послуги по цьому Договору.

XIII.  Місце надання послуг визначена Агентом та Фірмою фактична адреса отримання послуг, згідно з цим Договором.

XIV. Рахунок-фактура розрахунковий документ, у якому вказана сума платежу за послуги, що надаються Фірмі, відповідно до цього Договору, а також інша інформація.

 1. XV. Відповідальна особа – фізична особа, яка Агентом чи (та) Фірмою була визначена для здійснення дій у межах цього Договору.

XVI. Базовим законодавством сторони визнають – українське, діюче на дату підписання цього Договору.

Заголовки у цьому Договорі потребляються тільки для зручності та не впливають на його тлумачення.

 1. Мета и предмет договору.

1.1. Метою укладання цього Договору є:

1.1.1. Збільшення об’ємів продаж, утримання та завоювання ринкових позицій Фірми, оскільки це приведе до збільшення доходів Фірми та є невід’ємною частиною господарчої діяльності Фірми.

1.1.2. Збільшення об’ємів продаж Фірми через збільшення об’ємів придбання продукції Фірми кінцевими споживачами.

1.2. Згідно цього Договору Агент зобов’язується надати неексклюзивні агентські послуги на користь Фірми за винагороду, а Фірма зобов’язується приймати скоєні Агентом в її інтересах угоди та сплачувати його послуги.

Послуги по цьому Договору надаються Агентом по самостійно розробленому (без узгодження з Фірмою) графіку.

1.3. Агент надає Фірмі слідуючи послуги:

1.3.1. Надає інформацію о потребах ринку _____________________________ .

1.3.2. Надає інформацію о найбільш привабливих та ефективних способів реалізації ____________________ ; про найбільш привабливих та ефективних способів реклами (комплекс дій): телебачення, радіо, преса и т.п.; про структурі відповідному ринку.

1.3.3. Поводить аналіз поточного стану та цільових параметрів розвитку Фірми.

1.3.4. Надає консультації по юридичним та технічнім аспектам діяльності та розвитку Фірми.

1.3.5. Проводить пошук та підбір контрагентів для Фірми з урахуванням стратегії розвитку Фірми.

1.3.6. Здійснює порівняльний аналіз контрагентів з точки зору їх виробничо-торгівельних та комерційних характеристик, інфраструктури та фінансових показників співпраці.

1.3.7. Здійснює попередні переговори по можливості співпраці контрагентів з Фірмою, яка пов’язана з питаннями розповсюдження та просування продукції Фірми, дотримання принципів комерційної політики Фірми.

1.3.8. Розробляє зручні та прозорі фінансові схеми співпраці з контрагентами.

1.3.9. Розробляє пакети необхідних документів, договорів для здійснення співпраці з контрагентами.

1.3.10. Забезпечує якісне представлення продукції Фірми у всіх контрагентах.

1.3.11. Забезпечує упізнання продукції Фірми споживачами, забезпечує виділення продукції Фірми серед продукції конкурентів.

1.3.12. Проводить комплекс робіт по формуванню лояльності до продукції Фірми всіх контрагентів та споживачів.

1.3.13. Забезпечує можливості для збільшення об’єму продаж продукції Фірми.

1.3.14. Забезпечує можливості для організації та проведення заходів по представленню продукції Фірми у місцях продажу з використанням інструментів мерчендайзінгу, у відповідності з стандартами та побажаннями Фірми.

1.3.15. Організує забезпечення та аналіз інформації відносно реалізації продукції Фірми у відповідності з планами Фірми.

1.3.16. Забезпечує дотримання принципів комерційної політики Фірми усіма задіяними у системі розповсюдження та просування продукції особами

1.3.17. Забезпечує взаємодію, комунікацію та рівні можливості для всіх учасників системи розповсюдження та просування продукції Фірми.

1.3.18. Проводить методичне супроводження учасників системи розповсюдження та просування продукції Фірми.

1.3.19. Надає необхідну звітну та іншу інформацію за допомогою засобів зв’язку та телекомунікації з періодичністю не менш, ніж 1 (один) раз на місяць.

1.3.20. Інші послуги аналогічного характеру.

1.4. Агент діє як від свого імені, так і від імені Фірми на підставі цього Договору.

1.5. Агент здійснює юридичні дії в інтересах Фірми, керуючись вказівками Фірми, здоровим глуздом та звичаїв України.

1.6. Агент отримує права та становиться зобов’язаним по угодам, здійсненим з третіми особами від свого імені за рахунок Фірми.

1.7. По угодам, здійсненим Агентом з третіми особами від імені та за рахунок Фірми, права та обов’язки виникають у Агента.

1.8. Фірма має право надавати Агенту інші доручення, виходячи з умов цього Договору.

1.9. Фірма має право здійснювати необхідні угоди з третіми особами безпосередньо, без участі Агента.

 1. Вартість послуг та порядок розрахунків.

2.1. Загальна вартість цього Договору не регламентується і складається з сум актів виконаних робіт.

повний текст договору завантажиться після оплати

Коментарі

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Агентський договір по наданню послуг”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.